Fáilte

Bunaíodh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ar an 1 Meitheamh 2011 ar bhonn atheagrú na Ranna Rialtais a d'fhógair an Taoiseach i mí an Mhárta 2011. Le bunú na Roinne seo, tugadh le chéile feidhmeanna na sean-Ranna Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt: Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta.

Déantar maoirseacht sa Roinn ar chaomhnú, buanchoimeád, cosaint agus cur i láthair shócmhainní oidhreachta agus cultúrtha na hÉireann.  Is í an Roinn seo atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt don Ghaeltacht chomh maith.  Is iad seo a leanas roinnt de na príomhfheidhmeanna as a bhfuil sí freagrach:
• Na hEalaíona, Cultúr, Scannánaíocht agus Ceol, chomh maith le maoirseacht ar institiúidí cultúrtha na hÉireann;
• Oidhreacht Thógtha agus Nádúrtha na hÉireann;
• An Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin; agus
• Comhoibriú Thuaidh/Theas a mhéid a bhaineann sé le hUiscebhealaí Éireann, an Foras Teanga agus feidhmeanna níos leithne na Roinne.

Déantar roinnt comhlachtaí agus gníomhaireachtaí Stáit ar a bhfuil freagrachtaí a bhaineann le gnéithe éagsúla de shainchúram na Roinne a chistiú as Grúpa Vótaí na Roinne.  Comhoibríonn an Roinn leis na comhlachtaí agus na gníomhaireachtaí seo chun a chinntiú go n-úsáidtear cur chuige comhordaithe chun sainordú na Roinne a chomhlíonadh.

  • Éirí Amach na Cásca, 1916: Cuireadh tugtha ag an Aire Deenihan do ghaolta phearsanra 1916 páirt a ghlacadh in ócáidí an cuimhneacháin chéad bliain - 30.06.2014
  • Preaseisiúintí
    Mear-Naisc

    The Gathering

    EU_Presidency_logo